Misja i cele Fundacji

Wybór działu:

W centrum naszych zainteresowań znajdują się twórcy modernistyczni działający w latach 1900-1970, w szczególności artyści z kręgu Ecole de Paris: Elie Nadelman, Mela Muter, Leopold Gottlieb, Józef Hecht, Henryk Hayden, Louis Marcoussis, Henryk Berlewi, Jankiel Adler, Hel Enri. Duża ich grupa urodziła się i ukształtowała w warszawskim środowisku intelektualnym. To wybitne postacie dotychczas pomijane w dyskursie publicznym z powodów historycznych i politycznych, mimo że ich sztuka cieszyła się uznaniem w Paryżu.

 

Fundacja stawia sobie za cel przywrócenie im należnego miejsca w polskiej historii sztuki, a także popularyzację ich osiągnięć. Pragnie szerzyć ideę niepozostawania obojętnym wobec przeszłości. Dzięki bowiem wielokulturowości tych artystów, ich sztuka osiągnęła wybitny międzynarodowy poziom. W kolejnych latach Fundacja Art & Modern planuje przygotowanie ok. 1-2 wystaw rocznie i 2 publikacji, a także szeregu wydarzeń towarzyszących o charakterze edukacyjnym takich jak: wykłady ekspertów, spotkania z artystami, debaty i promocje katalogów, oprowadzania, warsztaty plastyczne dla seniorów i dla dzieci. Wszystkie działania przygotowywane zostaną zgodnie z celami statutowych fundacji, którymi są: działalność oświatowo-kulturalna w zakresie upowszechniania sztuki i kultury polskiej XX wieku, a także zwiększenie dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 • Promocję sztuki i kultury w Polsce i poza jej granicami, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 • Ochronę materialnej i niematerialnych dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej.
 • Organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym wystaw, pokazów, spotkań autorskich.
 • Realizację i wspieranie badań naukowych w zakresie kultury i sztuki XX wieku.
 • Organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów artystycznych i naukowych.
 • Archiwizację, zabezpieczenie i udostępnianie do celów naukowych i artystycznych zbiorów dzieł sztuki.
 • Katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostępnianie, w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Wspieranie wszelkiej twórczości artystycznej i jej promocję.
 • Organizację i wspieranie działań edukacyjnych, w tym edukacji artystycznej oraz pozaszkolnych form edukacji w zakresie historii sztuki skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Działalność w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w tym z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi, bibliotekami.
Art Modern Foundation

W centrum naszych zainteresowań znajdują się twórcy modernistyczni działający w latach 1900-1970, w szczególności artyści z kręgu École de Paris: Elie Nadelman, Mela Muter, Leopold Gottlieb, Józef Hecht, Henryk Hayden, Louis Marcoussis, Henryk Berlewi, Jankiel Adler, Hel Enri.

Duża ich grupa urodziła się i ukształtowała w warszawskim środowisku intelektualnym. To wybitne postacie, których szuka cieszyła się uznaniem w Paryżu, w ojczyźnie często z powodów historycznych i politycznych były pomijane.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

PL
EN